Δημοσίευση στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης Systems (MDPI 2021)

Posted by: inpoint Comments: 0 0

E. Adamides, N. Karacapilidis and K. Konstantinopoulos: Argumentation Schemes in Technology-Mediated Open Innovation Product-Service Models: An Activity Systems Perspective. Systems, Vol. 9, No 4, 91, 2021, doi: 10.3390/systems9040091.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *