Ερωτηματολόγιο σχετικά με τη συμμετοχή και τις απαιτήσεις στελεχών επιχειρήσεων
σε δράσεις Ανοικτής Καινοτομίας

Τα τελευταία χρόνια, η έννοια της Ανοικτής Καινοτομίας (Open Innovation) έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις και οργανισμοί υιοθετούν πρακτικές σε διαφορετικούς βαθμούς που εκτείνονται από αποσπασματικές δράσεις μέχρι την υιοθέτηση και υλοποίηση επιχειρηματικών μοντέλων που βασίζονται στην Ανοικτή Καινοτομία.

Ο όρος ‘’Ανοικτή Καινοτομία’’ (AK) αναφέρεται στην αναζήτηση καινοτομικών ιδεών και λύσεων για προϊόντα/υπηρεσίες, δραστηριότητες και οργανωτικά σχήματα από ανθρώπους και οργανισμούς που βρίσκονται κυρίως έξω από την επιχείρηση.

Σημαντικό ρόλο στην υιοθέτηση και αποτελεσματική υλοποίηση της ΑΚ παίζουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς επιτρέπουν την υλοποίηση δομημένων καναλιών επικοινωνίας ιδεών, προτάσεων, λύσεων κλπ. μεταξύ του ‘’μέσα’’ και του ‘’έξω’’ της επιχείρησης.

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί στοχεύει στη διερεύνηση της στάσης και των απαιτήσεων που έχουν τα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών από ένα πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει δράσεις ΑΚ.

Το ερωτηματολόγιο απαιτεί περίπου 10 λεπτά από τον χρόνο σας. Επισημαίνεται ότι είναι ανώνυμο και οι απαντήσεις εμπιστευτικές (θα χρησιμοποιηθούν μόνο για στατιστικές αναλύσεις για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας).

Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή και τη βοήθειά σας σε αυτήν την προσπάθεια.

Για την κοινοπραξία του έργου inPOINT,
Καθ. Ν. Καρακαπιλίδης