Διερεύνηση των απαιτήσεων ενός online συστήματος Ανοιχτής Καινοτομίας (Open Innovation)

Τα τελευταία χρόνια πολλές επιχειρήσεις εφαρμόζουν ένα μοντέλο “Ανοιχτής Καινοτομίας” (Open Innovation). Ο όρος «Ανοιχτή Καινοτομία» αναφέρεται στην αναζήτηση καινοτομικών ιδεών και λύσεων για προϊόντα/υπηρεσίες από ανθρώπους έξω από την επιχείρηση. Αυτή η αναζήτηση απευθύνεται σε ομάδες ή άτομα εκτός του οργανισμού/επιχείρησης, όπως απλοί καταναλωτές ή χρήστες προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Η συμμετοχή είναι εθελοντική, ενώ συνήθως σχηματίζονται ομάδες με άλλους συμμετέχοντες, ανταλλάσσονται ιδέες και αξιολογούνται λύσεις. Τις περισσότερες φορές, η συμμετοχή είναι μέσω του διαδικτύου με πρόσβαση από τον υπολογιστή ή το κινητό τηλέφωνο. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αφορά στη διερεύνηση των απαιτήσεων που έχουν οι εν δυνάμει συμμετέχοντες σε δραστηριότητες Ανοιχτής Καινοτομίας από ένα online σύστημα/πλατφόρμα.

Το ερωτηματολόγιο απαιτεί περίπου 10 λεπτά από τον χρόνο σας. Επισημαίνεται ότι το ερωτηματολόγιο:

  • είναι ανώνυμο και οι απαντήσεις εμπιστευτικές, ενώ θα χρησιμοποιηθούν μόνο για στατιστικές αναλύσεις για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας.
  • δεν σχετίζεται με κάποια συγκεκριμένη δράση Ανοιχτής Καινοτομίας, ούτε με κάποια συγκεκριμένη επιχείρηση.

Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή και τη βοήθειά σας σε αυτήν την προσπάθεια.

Για την κοινοπραξία του έργου inPOINT,
Καθ. Ν. Καρακαπιλίδης