Δημοσίευση στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης Entropy (MDPI 2021)

Posted by: inpoint Comments: 0 0

N. Kanakaris, N. Giarelis, I. Siachos and N. Karacapilidis: Shall I Work with Them? A Knowledge Graph-Based Approach for Predicting Future Research Collaborations. Entropy, Vol. 23, No 6, 664, 2021, doi: 10.3390/e23060664.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *