Δημοσίευση στο Διεθνές Συνέδριο KES-HCIS 2023

Posted by: inpoint Comments: 0 0

Adamides, E., Giarelis, N., Kanakaris, N., Karacapilidis, N., Konstantinopoulos, K., & Siachos, I. (2023, June). Leveraging Open Innovation Practices Through a Novel ICT Platform. In Human Centred Intelligent Systems: Proceedings of KES-HCIS 2023 Conference (pp. 3-12). Singapore: Springer Nature Singapore.

Accepted, to appear on 16 Jun 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *