ΕΕ7: Δημοσιότητα Αποτελεσμάτων σε Εμπορικές Εκθέσεις [ Διάρκεια: Μ13 – Μ30 ]

Η ΕΕ7: Δημοσιότητα Αποτελεσμάτων σε Εμπορικές Εκθέσεις περιλαμβάνει μια σειρά δραστηριοτήτων (αποκλειστικά για τις επιχειρήσεις της κοινοπραξίας) που στοχεύουν στην ευρεία διάδοση των επιτευγμάτων του έργου σε επιλεγμένες ελληνικές και διεθνείς εμπορικές εκθέσεις.

  • Π7.1: Υλικό δημοσιότητας σε εμπορικές εκθέσεις Ι (Μ16)
  • Π7.2: Υλικό δημοσιότητας σε εμπορικές εκθέσεις ΙΙ (Μ30)