Δημοσίευση στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης Machine Learning with Applications (Elsevier 2022)

Posted by: inpoint Comments: 0 0

Kanakaris, N., Giarelis, N., Siachos, I., & Karacapilidis, N. (2022). Making personnel selection smarter through word embeddings: A graph-based approach. Machine Learning with Applications, 7, 100214.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *